Çarşamba , Şubat 26 2020
Home / Sosyal Güvenlik / Sosyal Güvenlik Kurumundan İşverenlere Önemle Duyurulur…

Sosyal Güvenlik Kurumundan İşverenlere Önemle Duyurulur…

Sosyal Güvenlik Kurumundan İşverenlere Önemle Duyurulur…
Kurumumuzca 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin işe giriş bildirge sayılarında yapılan incelemelerde, işe giriş bildirgesi sayısının önemli ölçüde arttığı, ancak işe girişbildirgesi verilen sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediği tespitedilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi işverenlersigortalıların işe giriş bildirgesini istisnalar hariç işe başlatmadan önce e-sigorta yoluylaKuruma bildirmektedir.İşe giriş bildirgesi verilmiş ancak işe başlamayan sigortalıların bildirimleriişverenlerce aynı gün e-sigorta yoluyla iptal edilebilmekte iken 25/8/2016 tarihinden itibarenSosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 nci maddesinde yapılan düzenleme ile işe girişbildirgesinin işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptaledilebilmesine imkan sağlanmıştır.Ayrıca, Yönetmeliğin 25 inci maddesine eklenen sekizinci fıkra ile ilk defa 5510sayılı Kanun kapsamına alınması nedeniyle sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler için işegiriş bildirgesi verilme süresinin bir ay olması, işten ayrılış bildirgesi verilme süresinin ongün olması nedeniyle yeni açılan işyerlerinde işe başlatılan ancak bir aylık süre dolmadanişten çıkarılan sigortalıların işten ayrılış bildirimlerinin de bir aylık sürenin dolduğu tarihitakip eden onuncu güne kadar işverenlerce verilmesi sağlanmıştır.Diğer taraftan, işten ayrılış bildirgesi, işten ayrılış tarihini takip eden on gün içindeverilmekte olup işverenler yanlışlıkla verdiklerini işten ayrılış bildirgesini on gün içinde esigortayoluyla silebilmektedir.İşverenlerin, işe giriş bildirgesini belirlenen sürede e-sigorta yoluyla silememelerihalinde ünitelere yazılı olarak müracaat ederek işe başlatmadıkları sigortalıların işe girişbildirgesini her zaman sildirmeleri mümkün bulunmaktadır.

Sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi isdihdam sayılarının veisdihdam politikalarının belirlenmesinde takip edilen önemli kriterlerden biri olupişverenlerin yanlış yaptıkları bildirimlerin düzeltilmesi hususu önem arzetmektedir.

Öte yandan, 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 17 nci maddeteşviğinden yararlanmak için sigortalının işe girdiği tarihten en az bir gün önce Türkiye İşKurumuna kayıtlı işsiz olması gerekmekte olup bu teşvikten yararlanmak isteyenişverenlerin öncelikle Türkiye İş Kurumumun internet adresi üzerinden sigortalının “işsiz”olarak kaydını yaptırmaları daha sonra işe giriş bildirgesi düzenleyerek e-sigorta yoluylaKurumumuza vermeleri gerekmektedir.

İşverenlerimize önemle duyurulur

Hakkında Ziya Soykan

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir